eis-01 Project : Proposed palm oil mill at Mile 48, Jalan Nabawan, Daerah Nabawan, Kota Kinabalu, Sabah.
Proponent : Warisan Sungguh Resource Sdn Bhd
Year : 2010
eis-02 Project : Proposed palm oil mill at Mile 82, Jalan Labuk, Labuk Laut Sugut, Sandakan, Sabah.
Proponent : Awan Timur Sdn Bhd
Year : 2010